VÄLKOMMEN ATT VARA MED I EN HEMGRUPP

I en hemgrupp finns det möjlighet att lära känna Jesus, upptäcka Bibeln och utrymme att växa i sina gåvor.
I en hemgrupp finns det plats att hjälpa, stötta och uppmuntra varandra, och dela livet tillsammans.

Hemgrupper är en del av församlingens vision och bidrar till att förstärka tillhörigheten i församlingen. Det är ett av de viktigaste redskapen för att erbjuda nära gemenskap, ta hand om nya människor och få församlingen att växa.  
Varje hemgrupp är unik och formas efter de människor som är med i gruppen. Man träffas varannan vecka och då hemma
hos varandra på en tid som passar deltagarna.

Kontakta oss på kyrkan@hovslattpingst.se om du vill veta mer.

Jag vill veta mer
om hemgrupper
och vill att ni
kontaktar mig