VÄLKOMMEN ATT VARA MED I EN SMÅGRUPP

I en smågrupp finns det möjlighet att lära känna Jesus, upptäcka Bibeln och utrymme att växa i sina gåvor.
I en smågrupp finns det plats att hjälpa, stötta och uppmuntra varandra, och dela livet tillsammans.

Smågrupper är en del av församlingens vision och bidrar till att förstärka tillhörigheten i församlingen. Det är ett av de viktigaste redskapen för att erbjuda nära gemenskap, ta hand om nya människor och få församlingen att växa.  
Varje smågrupp är unik och formas efter de människor som är med i gruppen. Man träffas varannan vecka och då hemma
hos varandra på en tid som passar deltagarna.

Kontakta oss på kyrkan@hovslattpingst.se om du vill veta mer.

Jag vill veta mer
om smågrupper
och vill att ni
kontaktar mig