Förbönsformulär

Vill du ha hjälp i förbön?

Livet är inte rättvist men vi tror på en god Gud som är intresserad av våra liv. 

Vill du ha hjälp att be för en speciell situation som berör dig eller någon i din omgivning vill vi gärna hjälpa till. Du väljer själv om du vill vara anonym. 

Du kan använda dig av vårt förbönsformulär och skicka in ditt böneämne. Ditt böneämne förmedlas automatiskt vidare till ett antal personer i församlingen som har ansvar att be för inkomna böneämnen. 

Om du inte meddelar något annat kommer dessa böneämnen att läsas upp i våra gemensamma bönesamlingar i kyrkan. 

På tisdagar kl 19:00 har vi samling i kyrkan då vi gemensamt ber för olika böneämnen. Du är självklart välkommen att delta i dessa samlingar. 

" Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas " Matt. 7: 7 – 8. 

" Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus " Fil. 4: 6 – 7. 

" Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till " Jer. 33: 3. 

Tacksamhet för bönesvar
Eftersom vi tror på att Gud hör våra böner så försöker vi också komma ihåg att tacka honom när han har gett oss bönesvar. 

För oss som församling är det alltid en uppmuntran att få reda på att Gud förändrar situationen i människors liv. 

Hör gärna av dig till oss antingen via hemsidan här eller på annat sätt om du har fått uppleva att Gud har påverkat din situation. 

Gud välsigne dig

.