I stort sett varje söndag firar vi gudstjänst i kyrkan, dit du är varmt välkommen!

Vi firar varje gudstjänst i tro på att Gud är närvarande mitt i vår gemenskap. 

Gudstjänsten är en mötesplats för alla generationer som präglas av sång & musik, vittnesbörd, bön, förbön, och predikan med budskap som berör din och min vardag.

Man behöver inte vara medlem för att delta i våra gudstjänster utan kyrkan är öppen för alla.

Barnen är med de första 20 minuterna i gudstjänsten och går sedan till söndagsskolan.

Vi brukar alltid avsluta våra gudstjänster med en kopp kaffe där vi får fortsätta gemenskapen. Kom gärna och besök oss en söndag. 

Mer information om tider och eventuella teman hittar du i kalendern.

Lite Historia

Pingstkyrkan Hovslätt är en utpost till pingstkyrkan i Jönköping. 1931 började ett antal människor att samlas i olika hem i Hovslätt och 1940 hade man vuxit till 19 medlemmar. Året därpå fick man möjlighet att hyra en lokal på Norrahammarsvägen 74 där man samlades fram till 1951 då församlingen hittade en större lokal i en fabriksbarack på Norrahammarsvägen. 

Församlingen fortsatte att växa och tog i början av 70-talet beslut om att bygga en större kyrkolokal. 1973 invigdes pingstkyrkan på Barrsätragatan där den finns idag. 

1991 invigdes tillbyggnaden som medförde betydligt större barn och ungdomslokaler och tillgång till en stor församlingsvåning. Kyrkan fick då också nytt utseende och ny fasad. 

Förutom gudstjänster har församlingen under alla år bedrivit olika verksamheter för både unga och gamla, många hovslättsbor har under åren varit delaktiga i dessa. 

Ett flertal pastorer har under årens lopp tjänat i församlingen. Det är Olov Bäcknäs, Knut Wallinder, Lennart Wibeck, Roland Fredriksson, Åke Gröndahl, Torbjörn Söder, Jan-Åke Forsman, P-O Svensson, Ola Olofsson, Anders Jonasson, Peter Klint, Bo-Göran Leckström och nu Samuel Jonsson.