Gudstjänst i Pingst Hovslätt

Alla är välkomna att fira gudstjänst i Pingstkyrkan Hovslätt! 
Vi firar gudstjänst varje söndag 10.00 för att påminna oss om att Jesus har uppstått på den tredje dagen och att vi genom honom kan få kontakt med Gud. Gudstjänsten är därför vår centrala mötesplats som kyrka. Här möts gamla och unga, människor från olika områden och bakgrunder för att möta Gud tillsammans. Du är välkommen oavsett om du kallar dig kristen eller inte. 

Gudstjänstordning
- Välkommen
- Två lovsånger (böner i sångform)
- Söndagsskolan går till sina samlingar
- Insamlingstal
- Insamlingssång
- Predikan
- Tre lovsånger/förbön
- Bön för bönemännen
- Herrens välsignelse