Vid allvarlig händelse kontakta krisledningsteamet i följande ordning:
 
1.  Samuel Jonsson       036-196407
2. Jan Hörnmark             073 30 98 061
3.   Viktor Fransson          070 94 17 333